انجام پايان نامه

خدمات انجام پايان نامه

انجام پايان نامه هميشه از دغدغه هاي دانشجوياني بوده كه در مقاطع مختلف تحصيلي از كارشناسي تا دكتري در حال تحصيل هستند. از شروط فراغت از تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد دكتري ارائه ي پايان نامه مي باشد.

 
دپارتمان پژوهشي سفير در زمينه ي پايان نامه به دانشجويان خدماتي از قبيل نوشتن سمينار ، ارائه ي موضوع پروپوزال و مشاوره انجام پايان نامه خدمات ارائه مي دهد. 

انجام پايان نامه هميشه از دغدغه هاي دانشجوياني بوده كه در مقاطع مختلف تحصيلي از كارشناسي تا دكتري در حال تحصيل هستند. از شروط فراغت از تحصيل در دوره هاي كارشناسي ارشد دكتري ارائه ي پايان نامه مي باشد. پايان نامه مقاله اي است كه با توجه به رشته و تخصص دانشجويان بر اساس موضوعي خاص از طريق تحقيق و يا انجام آزمايش ، براي بيان نتيجه اي علمي گردآوري و تهيه مي شود.

انجام پايان نامه

به صراحت مي توان گفت پايان نامه مهم ترين بخش تكميل تحصيلات دانشجويان است اما دانشجو دقيقا از كجا بداندانجام پايان نامه را از كجا شروع كند، چگونه به اتمام برساند و در انجام پايان نامه چه المان و فاكتورهايي را بايد رعايت كند؟

تمامي اين ها مواردي هستند كه كارشناس هاي ما در تمامي مراحل انجام پايان نامه با مشاوره ها و راهنمايي هاي دقيقي كه بر اساس تجربه و تخصص خود دارند در كنار شما هستند و مفتخرند شما را در گسترش تحقيق و توسعه ي علم و دانش كمك كنند.

تفاوت هاي انجام پايان نامه ي ارشد و رساله چيست؟

هر دانشجو در پايان تحصيل خود ملزم است تا مقاله اي بر اساس تحقيق و پژوهش هاي خود در رابطه با رشته ي تحصيلي اش ارائه دهد كه اين ارائه مي تواند انجام پايان نامه، تز يا رساله باشد. اگر چه بعضي از دانشگاه هاي فرقي بين انجام پايان نامه هاي ارشد و رساله قائل نمي شوند اما اين دو كلمه در عمل تفاوت دارند.

 • تفاوت از نظر نگارش

رساله ي دكتري بسيار جامع تر و مفصل تر از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد بايد تهيه و ارائه شود چرا كه در رساله نياز است تا كوچك ترين جزئيات و انديشه ها كامل بيان شوند. به همين دليل پروپوزال  پايان نامه ي دوره ي ارشد و دكتري كاملا باهم تفاوت دارند.

 • تفاوت نوآوري در پژوهش هاي انجام پايان نامه ي ارشد و دكتري

از شرط هاي اصلي انجام رساله دكتري پرداختن به موضوع جديدي است كه تابه حال كسي به آن نپرداخته و يا حتي حل مساله اي است كه كسي تا امروز موفق به حل آن نشده است. اين درحالي است كه در انجام پايان نامه ي ارشد شما ميتوانيد پژوهش خود را در راستاي تكميل تحقيقات و مطالعات فرد ديگري پيش ببريد.

 • تفاوت از هدف نگارش پايان نامه هاي ارشد و دكتري

پايان نامه در حقيقت براي دانشجويان تمرين تحقيق و پژوهش است و هدف از انجام پايان نامه ي ارشد آشنايي آنها با اصول و روش هاي تحقيق و پژوهش است، در حالي كه هدف از رساله دكتري بيان ايده و راه حلي جديد است كه قابليت اجرا داشته باشد براي اموري كه بي جواب و بي نتيجه مانده اند. لذا در اين مرحله، از دانشجوي دوره ي دكتري انتظار مي رود پژوهش خود را با تسلط و مهارت بر اصول پژوهش بدون نقص انجام داده باشد.

چگونه پايان نامه بنويسيم؟

با آن كه شرط اصلي فراغت از تحصيل براي دانشجويان يعني انجام پايان نامه كاري بسيار دشوار و خسته كننده بنظر ميرسد اما ميتوانيد تصور كنيد وقتي نتايج چندين ماه زحمت خود را كه حالا تكميل شده است در دست بگيريد چقدر شيرين و لذت بخش است. لذا براي رسيدن به نتيجه اي مطلوب و موفقيت آميز، بهترين راه براي نگارش پايان نامه توجه به فاكتور هاي اساسي در نگارش پژوهشتان به همراه راهنمايي و مشاوره هاي كارشناساني است كه تجربه ي كاري موفق در زمينه رشته ي شما  دارند.

 • ابتدا حوزه ي پژوهش خود را كه به آن علاقمند هستيد انتخاب كنيد.

پژوهش شما در طي روند انجام پايان نامه بايد دو ويژگي مهم داشته باشد اول آن كه مرتبط با رشته ي شما باشد و دوم آن كه علاقه ي زيادي به آن داشته باشيد تا در طول تحقيقات براي انجام پايان نامه تان خسته و دلزده نشويد.

 • پرسشي ارزشمند متناسب با كار پژوهشي تان انتخاب كنيد.

پرسش اصلي كه پايان نامه ي شما در تمام بخش هاي خود مي كوشد پاسخي مناسب و شفاف براي آن بيان كند شالوده ي اصلي تمام فعاليت هاي انجام پايان نامه ي شما را مي سازد. توجه  و دقت در انتخاب پرسش كمك مي كند با ديد باز تر  و منظم تري به كار هاي تحقيقاتي خود بپر دازيد و مشكلاتي كه در مسير شما وجود دارند را بهتر و سريع تر شناسايي و بر طرف كنيد. در نهايت محتوايي اصيل و متناسب با ارزش ها و نياز هاي جامعه ي آموزشي كشور ارائه دهيد.

 • همراه هان خود را در نگارش پايان نامه تان به درستي انتخاب كنيد.

استاد راهنما و استاد مشاور به همراه خود شما گروه اصلي را در نگارش پايان نامه ي شما مي سازند. غم انگيز آن جاست كه استاد راهنماي پروژه تا آن اندازه مشغله داشته باشد كه نتواند به پروژه و مشكلات شما رسيدگي كند. لذا افرادي را انتخاب كنيد كه علاوه بر مهارت و تخصص در حوزه ي پژوهش شما زمان كافي براي پيگيري امور شما در طي روند انجام پايان نامه تان داشته باشند.

 • منابع تحقيق خود را به درستي انتخاب كنيد

براي دستيابي به منابع پژوهشي مي توانيد ژورنال هاي پژوهشي مشابه را بررسي كنيد و از افراد معتبر در اين زمينه كمك بخواهيد.

 • پروپوزال پايان نامه ي خود را آماده كنيد

پروپوزال شما بايد به طور شفاف پرسش اصلي پايان نامه ي شما و نحوه ي دستيابي به پاسخ و اجراي آن  را توضيح دهد.

ساختار عمومي نوشتن پايان نامه چگونه است؟

اين ضوابط اجرايي در نگارش پايان نامه در برخي دانشگاه ها متفاوت است كه بايد آن را از دانشگاه خود در ابتداي امر پيگيري كنيد ببينيد به په صورت است اما حالت كلي در انجام پايان نامه ساختاري كه ما در طي جلسات مشاوره انجام پايان نامه ذكر ميكنيم به صورت زير مي باشد:

صفحات اوليه عموما شامل عنوان  و پيشگفتار، تقديم نامه، سپاس نامه، صفحه ي فهرست مطالب مي شوند
صفحه ي امضا و چكيده ي پايان نامه
مقدمه در جهت معرفي پژوهش هاي روند انجام پايان نامه تان
بدنه ي پايان نامه كه شامل مراحل، يافته هاي پژوهش و نتايج حاصل از پژوهش شما است
بيان نتيجه گيري و خلاصه ي ارزشمند از انجام پايان نامه ي شما
منابع
پيوست هاي پايان نامه

مشاوره  انجام پايان نامه پزشكي

مشاوره انجام پايان نامه مديريت

مشاوره انجام پايان نامه معماري

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي برق

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي برق قدرت

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي برق كنترل

مشاوره پايان نامه مهندسي برق مخابرات

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي پزشكي

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي كامپيوتر

مشاوره پايان نامه مهندسي كامپيوتر هوش مصنوعي

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مكانيك

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مكانيك ساخت وتوليد

مشاوره انجام پروژه تاريخ

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مكانيك طراحي كاربردي

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مكانيك جامدات

مشاوره پايان نامه مهندسي مكانيك سازه هاي دريايي

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مكانيك سيالات

مشاوره انجام پايان نامه مهندسي مكانيك تبديل انرژي

مشاوره پايان نامه مهندسي مكانيك كنترل ارتعاشات

مشاوره پايان نامه مهندسي برق الكترونيك

مشاوره انجام پروژه رياضي | مشاوره  انجام پروژه مهندسي برق

مشاوره انجام پايان نامه رياضي

 

 • مشاوره و آموزش رايگان پايان نامه نويسي و پروپوزال نويسي

 • مشاوره جهت مدل سازي و شبيه سازي
 • آموزش نكات نگارش و تحليل پايان نامه و مقاله و سمينار از طريق ارتباط مستقيم با مولف
 • مشاوره انجام پايان نامه
 • خدمات آموزش نگارش پروپوزال و پايان نامه و مقاله در رشته هاي فني ومهندسي توسط افراد خبره
 • آموزش حرفه اي و تخصصي در زمينه هاي مختلف بهينه سازي و پياده سازي مقالات و مدلهاي رياضي
 • مشاوره نگارش پايان نامه
 • آموزش ارائه راه حلهاي جديد و بهينه در حوزه هاي هوش مصنوعي .
 • مشاوره انجام پروپوزال
 • آموزش مدل سازي و شبيه سازي
 • مشاوره و آموزش مقاله نويسي ISI، ISC، Scopus، علمي پژوهشي و isi
 • نگارش ومدلسازي وارائه و اكسپت مقاله در ژورنالهاي معتبر داخلي و خارجي بر اساس ليست وزارت علوم
 • مشاوره و آموزش رايگان الگوريتم هاي بهينه سازي و كدنويسي
 • مشاوره نگارش پروپوزال
 • تبديل پايان نامه و كارهاي پژوهشي شما به كتاب با بهترين كيفيت محتوا و چاپ و كمترين هزينه
 • ترجمه متون مقالات و تحقيقات از انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي با بالاترين كيفيت و كمترين زمان
 • استخراج مقاله از پايان نامه
 • مشاوره و آموزش رايگان رساله نويسي و پروپوزال نويسي
 • كارگاه آموزشي پروپوزال نويسي
 • كارگاه آموزشي پايان نامه نويسي
 • كارگاه آموزشي رساله دكتري
 • مشاوره و آموزش رايگان مقاله نويسي
 • چاپ كتاب
 • ترجمه مقالات به انگليسي
 • پايان نامه مهندسي مكانيك
 • مشاوره و آموزش رايگان تحليل هاي آماري و نرم افزارهاي آماري

ادامه مطلب
نوشته شده توسط انجام پايان نامه | ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹:۳۲ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |